Potato To Perfection: Katie Visits Thrasher's in Ocean City - DelmarvaLife Potato To Perfection: Katie Visits Thrasher's in Ocean City - DelmarvaLife